rexon dea gate bike u 3d

Motordriven rotationsgrind för cykelpassager REXON-DEA GATE.

REXON DEA GATE är eleganta rotationsgrindar i fullhöjd för miljöer där man vill ha kontroll på de passerande, och där det ska gå att komma förbi även med cykel.  De lämpar sig väl för passager där det ställs höga krav på genomströmning med kontroll i den ena eller båda riktningarna.

Läs mer