SL valde Automatic Systems till tunnelbanan igen.

Vår huvudleverantör Automatic Systems från Belgien, en av världens största leverantörer av produkter för reglering av person- och fordonstrafik, har av SL fått beställning på en specialvariant av SmartLane. Ordern är på ca 1000 enheter under 5 års tid.

Läs mer