De flesta portar in till parkeringar är för långsamma för att icke behöriga personer eller fordon skall ta sig in. Dessutom får de obehöriga ofta hjälp via reverserande fotoceller som är en säkerhetsanordning under stängning på många portar.

För att hindra detta kan man komplettera in- och utfarter från garage, där hög säkerhet krävs, med snabba trafikbommar som arbetar med slussfunktion så att enbart ett fordon kan köra in och ut samtidigt. Detta tar minimal tid eftersom bommarna är mycket snabba och slussfunktionen är öppen på en sida när den inte används.

Läs om våra bomlösningar och kontakta oss för mer information.