Pollare avsedda för distribution av el och/eller vatten att användas på torg eller andra platser där detta kan behövas vid vissa tillfällen.
Dessa kan vara av två olika typer, nedsänkbara eller fasta.

De nedsänkbara distributionspollarna tillverkas av Urbaco.

De fasta distributionspollarna tillverkas av Furnitubes.

Be-NRJ Distributionspollare

En av fördelarna med de nedsänkbara pollarna för el- och/eller vattendistribution kan hållas nedsänkta när de inte används.

När de ska användas låser man upp dem med en "nyckel" och de går då till sitt toppläge automatiskt.

Pollarna finns i ett stort antal utföranden, med upp till 6 eluttag för en- och/eller trefas från 16-125 A, samt upp till 6 utlopp för vatten.

Distributionspollarna kan fås i valfri RAL-kulör.

Läs mer