BCU4 SH web

På till exempel besöksparkeringar och inom byggvaruhandeln önskar man ofta att släppa in alla men att endast släppa ut "kontrollerade" fordon. Detta kan man lösa med ett streckkodsbaserat system med enheter som inte måste vara uppkopplade mot varandra. Biljettskrivarna kan stå var som helst och streckkodsläsarna som öppnar bommen/grinden placeras vid respektive utfart. Inga kablar mellan enheterna, inget behov av nätverk!

Systemet kan naturligtvis även användas till passager kontrollerade av produkter för persontrafik. Bilden ovan visar en enhet extrautrustad med LED-ljus.

Läs mer om EasyAccess