Automatic Systems från Belgien är en av de största tillverkarna av fordons- och personrelaterade produkterna i världen. De har över 40 års erfarenhet av detta och kvalitén är mycket hög.

Vägspärrar har Automatic Systems levererat under många år till olika delar av världen. Många av leveranserna har hemliga adress, men en av de mest kända i Europa är NATO:s huvudkvarter i Bryssel.

Intergate har under åren levererat vägspärrar i både Norge och Sverige.

RSB M30

Vägspärr med hög säkerhet - M30. Finns i 5 olika bredder (2 - 6 m).

Inbyggnadsdjup min 500 mm. Kan även monteras som förhöjd vägbula.

Hydrauliskt utförande.

Läs mer

RSB M50

Vägspärr med mycket hög säkerhet - M50. Finns i 5 olika bredder (2 - 6 m).

Inbyggnadsdjup min 500 mm. Kan även monteras som förhöjd vägbula.

Hydrauliskt utförande.

Läs mer

BL M50

Lyftbombom BL M50 är ett intrångshinder med vertikal rörelse och mycket högt kollisionsmotstånd.

Läs mer

RSB76

Vägspärr med mycket hög säkerhet.

Montage i grop - 665 mm höjd - max axeltryck 20 ton.

Elektromekaniskt utförande.

Läs mer

RSB76

Vägspärr med mycket hög säkerhet. 

Montage i grop - 665 mm höjd - max axeltryck 20 ton.

Hydrauliskt utförande. Klarar temperaturer på ner till -40oC

Läs mer