Automatic Systems från Belgien är det företag som levererat flest speedgates i världen (även i Sverige). De har nära 50 års erfarenhet av området och produkterna har hög kvalité, stor tillförlitlighet, lång livslängd och hög genomströmningshastighet.
Det är ingen tillfällighet att man levererat tiotusentals grindar till tunnelbanor i 25 länder samt flera tusen ytterligare grindar till olika applikationer i ytterligare 50-talet länder med totalt ca 90 miljoner dagliga användare.

Intergate är certifierad distributör


Intergate är certifierad distributör sedan 2001. Certifierad distributör innebär att man har mycket hög kunskap om produkterna, egna utbildade installatörer samt möjligheter att erbjuda kunderna en god service. Automatic Systems tillverkar flera olika automatiska grindar, bl.a.: FirstLane, SlimLane, SmartLane och PNG.

ReferenslistaProduktöversikt

FirstLane

FirstLane säkerhetsspärrar med dubbla dörrar ger dubbelriktat personflöde och hög säkerhet. Med sin moderna och smakfulla design passar FirstLane in i alla sorters arkitektoniska miljöer. Det exklusiva detekteringssystemet säkerställer perfekt spårning för maximal trygghet och säkerhet. First Lane kombinerar hög genomströmning med den bästa detekteringen.

FirstLane finns med normal passagebredd 600 mm eller anpassad för rullstol med 900 mm bredd.

FirstLane använder detekteringssystemet DIRAS (Detektering InfraRedAutomatic Systems) som via sändare respektive mottagare följer de passerande och minimerar risk för fusk och "tailgating" (personer som går tätt efter varandra).

Broschyr Video Läs mer

BIM (.rfa) FL960 BIM (.rfa) FL970

SL900 v2

SmartLane 900 är en entrégrind (speedgate) med normal intrångssäkerhet och hög personsäkerhet i båda riktningarna, med en passagebredd på 600 mmd avsedd för övervakade receptioner. Precis som alla SmartLane är den moduluppbyggd, driftsäker, pålitlig, elegant, säker, snabb, utrymmessnål och stryktålig. Att den dessutom är mekaniskt låst i öppet respektive stängt läge och inte kräver batteri-backup för att öppna vid strömavbrott gör inte det hela sämre. Glashindren är av 12 mm härdat glas och går att få i upp till 1900 mm höjd. Fingerskydd är standard.

Läs mer Broschyr CAD-ritningar BIM (.rfa)

Speedgate SmartLane SL910

SmartLane 910 är en entrégrind (speedgate) med normal intrångssäkerhet och hög personsäkerhet i båda riktningarna och är med sin bredd även avsedd för rullstolsburna i övervakade receptioner. Precis som alla SmartLane den moduluppbyggd, driftsäker, pålitlig, elegant, säker, snabb, utrymmessnål och stryktålig. Att den dessutom är mekaniskt låst i öppet respektive stängt läge och inte kräver batteri-backup för att öppna vid strömavbrott gör inte det hela sämre. Glashindren är av 12 mm härdat glas och går att få i upp till 1900 mm höjd. Fingerskydd är standard.

Läs mer BroschyrCAD-ritningar BIM (.rfa)

SL910 twin

SmartLane 910 Twin är en entrégrind framtagen för att på minsta möjliga utrymme mellan två väggar erbjuda två separat arbetande passager. Den har normal kontroll i båda riktningarna och är avsedd för övervakade receptioner.

Läs mer BroschyrCAD-ritningar

SlimLane från Automatic Systems är en moduluppbyggd entrégrind (speedgate) och kan kopplas ihop utifrån önskade passagebredder och/eller befintliga golvutrymmen. SlimLane är den 4:e generationen av automatiska grindar och har en transparent design och är utrustad med snabba svängdörrar av glas. Den tillåter hög genomströmning, har avancerad övervakning och ryms på en minimal golvyta. Slagdörrarna öppnas i den passerandes riktning och passagesekvensen underlättas av dubbla piktogram för intuitiv användning och ökad genomströmning. Intuitivt skötselgränssnitt erbjuder realtidsövervakning och möjlighet att konfigurera och underhålla varje korridor lokalt eller på distans via webben.

Totalt finns fyra grundmodeller, som sedan finns i en kortare version, Short Cabinet (SC) och SL950 även i extra bred version, Extra Wide (EW).

SlimLanes flexibla montagealternativ:

  • Vid nybyggnation med betonggolv levererar Intergate anpassade principskisser för tomrör och kablage. Exempel
    Med detta alternativ kan även den eleganta optionen ändpelare utan bottenplatta användas. Förklarande bild
  • Vid befintliga betonggolv kan det vara svårt att dra fram tomrör och kablage. Här kan Intergate leverera speciellt utformade kabelrännor som underlättar. Montage med kabelränna
  • Vid montage på golv som inte får förändras eller där man måste kunna ändra layouten vid ett senare tillfälle kan man montera på eleganta podium i några alternativa utföranden. Förklarande bild

SlimLane i SC-utförande kan även anpassas för specifika behov med olika varanter av ändstolpe (End Post, EP).

Läs mer  Video

Speedgate SlimLane SL940SC
 
SL940 - dubbla glasdörrar med ca 600 mm fri passagebredd (bilden visar SL940 SC).
Läs mer om SL940 BIM (.rfa)
Speedgate SlimLane SL950
 
SL950 - dubbla glasdörrar med ca 900 mm fri passagebredd.
Läs mer om SL950
BIM (.rfa)
Speedgate SlimLane SC950 EW
 
SL950 EW med en passagebredd på hela 1200 mm (endast med låga glas).
Läs mer om SL950 EW
SL944
 
SL944 - enkel glasdörr med ca 550 mm fri passagebredd.
Läs mer om SL944
SL945 Twin
 
SL945 Twin - dubbelpassage med två enkla glasdörrar med ca 550 mm fri passagebredd.
Läs mer om SL945 Twin
DIRAS detekteringssystem
 
SlimLane använder detekteringssystemet DIRAS (Detektering InfraRödAutomatic Systems) som via sändare respektive mottagare följer de passerande och minimerar risk för fusk och "tailgating" (personer som går tätt efter varandra).
SlimLane kan även förses med ett "podium" som underlättar vid montage på befintliga golv.
3-D animering Broschyr Video

png380

 

Den automatiska entrégrinden PNG380 säkerställer urskiljande kontroll både vid infart och utfart.

Den genomarbetade designen gör att den passar i de flesta miljöer.

Läs mer

png390

Den automatiska grinden PNG390 är utvecklad för rörelsehindrade eller andra med breda vagnar och har normal kontrollnivå i båda riktningarna.

Designen gör att den passar tillsammans med den traditionella PNG380.

Läs mer