Automatic Systems från Belgien är det företag som levererat flest speedgates i världen (även i Sverige). De har över 40 års erfarenhet av området och produkterna har hög kvalité, stor tillförlitlighet, lång livslängd och hög genomströmningshastighet.
Det är ingen tillfällighet att man levererat över 10.000 grindar till tunnelbanor i 15 länder samt över 5.000 ytterligare grindar till olika applikationer i ytterligare 45 länder med totalt ca 90 miljoner dagliga användare.

QUAD_AS_CertDistr_logo_75hl


Intergate är certifierad distributör sedan 2001. Certifierad distributör innebär att man har mycket hög kunskap om produkterna, egna utbildade installatörer samt möjligheter att erbjuda kunderna en god service. Automatic Systems tillverkar flera olika automatiska grindar, bl.a.: SlimLane, SmartLane och PNG.

Referenslista

 

SmartLane är den 3:e generationen av automatiska grindar. Den är moduluppbyggd, driftsäker, pålitlig, elegant, säker, snabb, utrymmessnål och stryktålig. Att den dessutom är mekaniskt låst i öppet respektive stängt läge och inte kräver batteri-backup för att öppna vid strömavbrott gör inte det hela sämre. Glashindren är av 12 mm härdat glas och går att få i upp till 1900 mm höjd. Fingerskydd är standard.

Läs mer om SmartLane Video 

SL900


SmartLane 900 är en entrégrind med normal intrångssäkerhet och hög personsäkerhet i båda riktningarna och är avsedd för övervakade receptioner.

Läs merBroschyrCAD-ritningar

SL900 optical

 

SmartLane 900 Optical är en entrégrind utan fysiska hinder och är avsedd för övervakade receptioner. Om någon passerar utan att ha identifierat sig ljuder ett larm.

Läs mer

SL910

SmartLane 910 är en entrégrind (speedgate) med normal intrångssäkerhet och hög personsäkerhet i båda riktningarna och är med sin bredd även avsedd för rullstolsburna i övervakade receptioner. Precis som alla SmartLane den moduluppbyggd, driftsäker, pålitlig, elegant, säker, snabb, utrymmessnål och stryktålig. Att den dessutom är mekaniskt låst i öppet respektive stängt läge och inte kräver batteri-backup för att öppna vid strömavbrott gör inte det hela sämre. Glashindren är av 12 mm härdat glas och går att få i upp till 1900 mm höjd. Fingerskydd är standard.

Läs mer BroschyrCAD-ritningar

SL910 twin

SmartLane 910 Twin är en entrégrind framtagen för att på minsta möjliga utrymme mellan två väggar erbjuda två separat arbetande passager. Den har normal kontroll i båda riktningarna och är avsedd för övervakade receptioner.

Läs mer BroschyrCAD-ritningar

SlimLane från Automatic Systems är en moduluppbyggd entrégrind (speedgate) och kan kopplas ihop utifrån önskade passagebredder och/eller befintliga golvutrymmen. SlimLane är den 4:e generationen av automatiska grindar och har en transparent design och är utrustad med snabba svängdörrar av glas. Den tillåter hög genomströmning, har avancerad övervakning och ryms på en minimal golvyta. Slagdörrarna öppnas i den passerandes riktning och passagesekvensen underlättas av dubbla piktogram för intuitiv användning och ökad genomströmning. Intuitivt skötselgränssnitt erbjuder realtidsövervakning och möjlighet att konfigurera och underhålla varje korridor lokalt eller på distans via webben.

Totalt finns fyra grundmodeller, som sedan finns i en kortare version, Short Cabinet (SC) och SL950 även i extra bred version, Extra Wide (EW).

SlimLane kan även anpassas för specifika behov med olika varanter av ändstolpe (End Post, EP). Video

För exklusivare intryck finns nu möjlighet att montera SlimLane´s ändpelare utan bottenplatta.

SL940SC
SL940 - dubbla glasdörrar med ca 600 mm fri passagebredd (bilden visar SL940 SC).
Läs mer om SL940 Läs mer om SL940 SC
SlimLane950 1404
SL950 - dubbla glasdörrar med ca 900 mm fri passagebredd.
Läs mer om SL950
Läs mer om SL950 SC
SC950 EW
SL950 EW med en passagebredd på hela 1200 mm (endast med låga glas).
Läs mer
SL944
SL944 - enkel glasdörr med ca 520 mm fri passagebredd.
Läs mer
SL945 Twin
SL945 Twin - dubbelpassage med två enkla glasdörrar med ca 550 mm fri passagebredd.
Läs mer
DIRAS detekteringssystem
SlimLane använder detekteringssystemet DIRAS (Detektering InfraRödAutomatic Systems) som via sändare respektive mottagare följer de passerande och minimerar risk för fusk och "tailgating" (personer som går tätt efter varandra).
SlimLane kan även förses med ett "podium" som underlättar vid montage på befintliga golv.

  3-D animering Broschyr SL944 varianter Video

 

PNG är den 2:a generationens automatiska grindar från Automatic Systems. PNG har tillverkats i över 20 år.

Png380

Den automatiska entrégrinden PNG380 säkerställer urskiljande kontroll både vid infart och utfart.

Den genomarbetade designen gör att den passar i de flesta miljöer.

Läs mer

PNG390
Den automatiska grinden PNG390 är utvecklad för rörelsehindrade eller andra med breda vagnar och har normal kontrollnivå i båda riktningarna.

Designen gör att den passar tillsammans med den traditionella PNG380.

Läs mer

SlimLane AP

SlimLane AP är en vidareutveckling av SlimLane, anpassad för flygplatser/self-boarding.

Broschyr

Easygate

EasyGate WN2000 är framtagen för utomhusmiljöer där man vill kontrollera passage av personer som ska passera in och ut från ett kontrollerat område med t.ex. cykel, moped eller mindre motorcykel. Den är anpassad för att klara såväl regn som snö och klarar även låga temperaturer. Passagebredden är drygt 1200 mm och öppningen kontrolleras av fotoceller eller magnetslingor som känner av cykel/moped/motorcykel. 

Läs merBroschyr