SmartLane är den 3:e generationen av automatiska grindar. Den är moduluppbyggd, driftsäker, pålitlig, elegant, säker, snabb, utrymmessnål och stryktålig. Att den dessutom är mekaniskt låst i öppet respektive stängt läge och inte kräver batteri-backup för att öppna vid strömavbrott gör inte det hela sämre. Glashindren är av 12 mm härdat glas och går att få i upp till 1900 mm höjd. Fingerskydd är standard.

Läs mer om SmartLane Video 

SL900


SmartLane 900 är en entrégrind med normal intrångssäkerhet och hög personsäkerhet i båda riktningarna och är avsedd för övervakade receptioner.

Läs merBroschyrCAD-ritningar

SL900 optical

 

SmartLane 900 Optical är en entrégrind utan fysiska hinder och är avsedd för övervakade receptioner. Om någon passerar utan att ha identifierat sig ljuder ett larm.

Läs mer