Speedgate SmartLane SL910

SmartLane 910 är en entrégrind (speedgate) med normal intrångssäkerhet och hög personsäkerhet i båda riktningarna och är med sin bredd även avsedd för rullstolsburna i övervakade receptioner. Precis som alla SmartLane den moduluppbyggd, driftsäker, pålitlig, elegant, säker, snabb, utrymmessnål och stryktålig. Att den dessutom är mekaniskt låst i öppet respektive stängt läge och inte kräver batteri-backup för att öppna vid strömavbrott gör inte det hela sämre. Glashindren är av 12 mm härdat glas och går att få i upp till 1900 mm höjd. Fingerskydd är standard.

Läs mer BroschyrCAD-ritningar BIM (.rfa)

SL910 twin

SmartLane 910 Twin är en entrégrind framtagen för att på minsta möjliga utrymme mellan två väggar erbjuda två separat arbetande passager. Den har normal kontroll i båda riktningarna och är avsedd för övervakade receptioner.

Läs mer BroschyrCAD-ritningar