Vissa manuella rotationsgrindar kan ibland förorsaka skador i ansiktet och på hälarna. Därför ser man ibland att mjuka skydd monterats i efterhand för att minimera detta.
Många typer väsnas dessutom mycket.

Ett bättre och modernare sätt är att använd motordrivna rotationsgrindar. Dessa anpassar rotationshastigheten efter den passerande och hela passagen övervakas elektroniskt.
Passagen blir tyst, mjuk och säker.

 

rexon glass 3d

Motordriven rotationsgrind REXON-GLAS.

REXON-GLAS är en elegant, trevingad rotationsgrind med sidor och hinder i 10 mm härdat glas.

Läs mer

rexon dea gate bike u 3d

Motordriven rotationsgrind för cykelpassager REXON-DEA GATE.

REXON DEA GATE är eleganta rotationsgrindar i fullhöjd för miljöer där man vill ha kontroll på de passerande, och där det ska gå att komma förbi även med cykel.  De lämpar sig väl för passager där det ställs höga krav på genomströmning med kontroll i den ena eller båda riktningarna.

Läs mer

REXON ERA3 GATE BIKE

REXON ERA 3 GATE BIKE är eleganta rotationsgrindar i fullhöjd för miljöer där man vill ha effektiv kontroll på de passerande, och där det ska gå att komma förbi även med cykel, moped eller liten motorcykel.
De lämpar sig väl för passager där det ställs höga krav på genomströmning med kontroll i den ena eller båda riktningarna.

Läs mer

Portacc

Portacc2

PORTACC är en lösning för att tillfälligt, eller för längre tid,  kontrollera in- och utgång i ett område t.ex. till ett sport- eller konsertområde, en byggarbetsplats eller liknande.

PORTACC är ett specialdesignat system som länkar samman fördelarna med mobilitet (allt finns monterat i en specialcontainer), säkerhet med rotationsgrindar- och/eller vändkors och elektronisk accesskontroll via RFID-läsare eller streckkodsläsare.

Läs mer