Portacc

Portacc2

PORTACC är en lösning för att tillfälligt, eller för längre tid,  kontrollera in- och utgång i ett område t.ex. till ett sport- eller konsertområde, en byggarbetsplats eller liknande.

PORTACC är ett specialdesignat system som länkar samman fördelarna med mobilitet (allt finns monterat i en specialcontainer), säkerhet med rotationsgrindar- och/eller vändkors och elektronisk accesskontroll via RFID-läsare eller streckkodsläsare.

Läs mer