Automatic Systems från Belgien är en av de största tillverkarna av fordons- och personrelaterade produkterna i världen. De har nära 50 års erfarenhet av detta och kvalitén är mycket hög. I Sverige finns Automatic Systems vändkors sedan 30 år i de mest skiftande applikationer (bl a i tunnelbanan i Stockholm). Produktöversikt

TR490

Modell TR490 från Automatic Systems är framtagen för övervakade områden där snabba insläpp är ett krav. Den är utformad för att ha inbyggda impulsgivare av olika slag t.ex. kortläsare, beröringsfria läsare eller olika typer av biljettsystem. Dess elektromekaniska mekanism är enkel och därför mycket pålitlig.

Läs merCAD-ritningVideo

TR490R

TR490 finns nu även i en rundare version, TR490 R.

Läs merCAD-ritningVideo

Tr491

TR491 från Automatic Systems är framtagen för övervakade områden där snabba insläpp är ett krav. Den är utformad för att ha inbyggda impulsgivare av olika slag t.ex. kortläsare, beröringsfria läsare eller olika typer av biljettsystem.

TR491 är utrustad med en antipanikutrustning som i händelse av strömavbrott frigör den horisontella armen, vilken då "faller" rakt ned. Passagen blir på så sätt helt fri från hinder.

Läs merVideoCAD-ritning

TR491R

TR491 finns nu även i en rundare version, TR491R.

Läs merVideoCAD-ritning

TR492 FT

Modell TR492 från Automatic Systems är ett vändkors för dubbla passager, framtagen för övervakade områden där snabba insläpp är ett krav, men där utrymmet är begränsat.

Genom sin uppbyggnad med två oberoende vändkorsmekanismer i en kapsling, reducerar den montagekostnaden och kräver enbart en strömmatning, vilket innebär bättre
totalekonomi.

Läs merCAD-ritningarVideo

TR492 R

TR492 finns även i en rundare version, TR492 R.

Läs merVideo