Från hamnen i Strömstad trafikerar ColorLine dagligen Sandefjord i Norge med fartygen M/S Bohus och M/S Color Viking.

I samband med en stor ombyggnad under vintern 2011-2012 har Intergate levererat 1 st snabbgrind, 3 st dubbelflygliga slaggrindar, 1 st enkelflyglig slaggrind, 4 st automatiska trafikbommar samt 1 st rotationsgrind.

ColorLine_480
Huvudinfarten i den ombyggda hamnen

Faltus-mm_480
Infarten för tunga fordon styrs av en trafikbom och en snabbgrind