RSV

Riksskatteverket, Solna. I samband med ombyggnaden ville man ha en bättre kontroll av de inpasserande via receptionen. För att få ett snabbt flöde med relativt hög kontroll valde man 2 st helautomatiska glasgrindar PNG380 samt 1 st helautomatisk glasgrind PMD335 (med extra stor öppning för rullstolsburna och extra breda in- och uttransporter).

Till en närliggande byggnad valde man även att installera en helglasad säkerhetsdörr TRS355.