I samband med ombyggnaden sökte entreprenören Peab att få ut mesta möjliga ur en befitnlig passage. Valet föll på SmarLane och det blev 2 korridorer, en 550 mm och en 900 mm bred.

Nokia-S

Eftersom det finns ytterligare ett företag i huset så måste man ha dubbla läsare på varje korridor.
Receptionen kan också öppna för enstaka passerade eller för grupper när så erfordras.

dubbla-las