SlimLane entréspärr

SlimLane är den 4:e generationen av automatiska grindar och har en iögonfallande transparant design och är utrustad med snabba svängdörrar av glas. Den tillåter hög genomströmning, har avancerad övervakning och ryms på en minimal golvyta. Slagdörrarna öppnas i den passerandes