Internationella referensbilder

AUTOMATIC SYSTEMS är en världsledare i produkter för säker passagekontroll. De har designat och producerat över 600 000 fordons- och personrelaterade produkter sedan 1969. Varje dag passerar mer än 90 miljoner människor de högkvalitativa produkterna. Referensbilder