Dubbel AL933

Ställ två grindar av typ AL933 mitt emot varandra så har du en bra utrymningsväg. Vill man ha en högre pelare så är det AL934 som gäller. Läs mer om grindarna här. Monterat hos Henriksdals reningsverk 2020.