Avinor

Avinor tecknade i februari ett ramavtal med Intergate. Avtalet gäller leverans, installation och löpande underhåll av envägsslussar, alltså säkerhetsslussar som ser till att passagerare inte kan gå tillbaka då de lämnat ankomsthallen. Avtalet löper på två år och berör 46 norska flygplatser.

Avinor är ett statligt, norskt aktiebolag som har ansvar för 46 flygplatser i Norge. De har tre kontrollcentraler, vilka är placerade i Oslo, Stavanger och Bodö. Dessutom ansvarar Avinor för kontrolltornen på flygplatserna. Avinor är självfinansierat genom avgifter och försäljning. Företaget har 3000 anställda och hanterar 46 miljoner passagerare per år.

Läs mer om Avinor.

Läs mer om envägsslussen PAS.

Bilden kommer från Avinors officiella nyhetsarkiv.