craig whitehead 1000

Foto Craig Whitehead

Att kontrollera en kontorsentré effektivt betyder att anställda och besökare kan komma in och ut på ett smidigt sätt. Några tips att tänka på innan du väljer en passagegrind:

  1. Automatisering – med en eller flera passagegrindar eller speedgates förhindrar du att obehöriga kommer förbi receptionen.
  2. Registrering – se till att besökande kan registrera sig och kontrolleras innan de får passera.
  3. Identifiering – se till att det befintliga accesskontrollsystemet kan integreras i passagegrindarna, till exempel kortläsare och beröringsfria läsare.
  4. Genomströmning – ta reda på när passageflödet är som högst och välj en passagegrind som kan hantera det flödet.
  5. Säkerhet – se till att passagegrindarna uppfyller de bestämmelser som finns.
  6. Utformning – hitta passagegrindar som kompletterar den aktuella arkitekturen och ger ett välkomnande intryck.
  7. Ekonomi – räkna ut return on investment, ROI, och ta hänsyn till livslängd, driftsäkerhet och energieffektivitet.
  8. Ordning & reda – håll snyggt i området kring entrén och receptionen så blir det lätt att genomsöka och svårt att gömma främmande (farliga) objekt.
  9. Utbildning – se till att personalen är väl bekant med säkerhetsrutinerna och är införstådda med hur de ska agera vid en utrymningssituation.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.