Intergate fortsätter att växa. Innevarande år, som slutar 190630, har vi en omsättning runt ca 40 mkr. Det betyder att vi har fördubblat omsättningen på fem år och tredubblat den på 8 år. Vi tackar våra kunder för visat förtroende och ser fram emot fortsatt gott samarbete.

Fredrik Vedin

CEO

%MCEPASTEBIN%