PNG382 med logo

Till denna eleganta helautomatisk dubbelriktade passage valde man PNG381. OBS att man valt att lägga in sin logo i glashindren.