PNG382 + PMD337

En komplett passage i rostfritt stål och glas. Normal behörig persontrafik passerar genom 2 st automatiska grindar av typ PNG382. För rullstolsburna finns dessutom en automatisk dubbelriktad grind, PMD337.