Beställare av service/reparation


    Var ska service/reparation utföras?


    Faktureringsuppgifter

    janej    Vi ber er att alltid fylla i faktureringsuppgifter. Om det visar sig att det är ett garantiärende kommer vi inte att fakturera er för arbetet. OBSERVERA! FELAKTIGT IFYLLDA FAKTURAUPPGIFTER MEDFÖR EXTRA ADMINISTRATIV AVGIFT.
    Genom att du kontaktar Intergate via detta formulär skickas e-post till serviceavdelningen. Inga uppgifter sparas förrän vi ingår ett avtal om att utföra åtgärder. Därefter sparas endast sådana uppgifter i vårt register som gör att vi kan få kontakt med ditt företag för att fullfölja vårt avtal d v s kontaktuppgifter (namn, företag, organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress) och eventuella data om utrustningen (modell, typ, tillval, programvara, eventuell avtalsinformation). Informationen sparas tills dess att du ber oss ta bort den. Du har rätt att begära utdrag om vilken information Intergate har sparad om dig och du kan när du vill begära vi tar bort den information vi har sparad. Informationen lagras då i vårt kundregister och inga uppgifter delas med tredje part, om du inte själv uttryckligen begär detta. Uppgifterna är skyddade och får endast hanteras av anställda på Intergate.