Vår leverantör Automatic Systems har nu publicerat BIM-objekt för ett antal av sina produkter.

BIM är en förkortning för Byggnadsinformationsmodellering eller på engelska Building Information Modeling och är en process som handlar om att skapa och använda en ”intelligent” 3D-modell för att informera och förmedla projektbeslut. Branchen menar att BIM förenklar och effektiviserar byggnadsprocessen, ger bättre beslutsunderlag och totalt sett gör hela byggnadsprocessen bättre genom samordning och information.

Modellerna finns att hämta här: bimobject.com

Vill du veta mer eller ha hjälp med att välja rätt produkt till ditt projekt, kontakta oss gärna.