2 st BL32 Bommar

Brandstationen Göteborg. Här man valt två st BL32 för att stänga ute obehörig trafik från att köra in framför brandstationen. När utryckning sker öppnas trafikbommarna så att utryckningsfordonen enkelt kan köra ut i trafiken.