Samfäldighet, Lisö. Här liksom på många andra platser runt om i vårt avlånga land vill man veta vilka som kommer in på området, dvs stänga ute de som inte skall vara där.
I dessa fall är vår bomtyp BL43 den som passar bäst. Den har en extra kraftig bomarm som är kraftigt infäst i bomhuset och tack vare det mycket svår att forcera. Denna bom på bilden är dessutom försedd med ett elektromagnetiskt bomstöd.
För att öppna bommen väljer de flesta ett bra system med enkla radiosändare så att man slipper gå ur bilen för att öppna. Bommen stänger automatiskt när ett fordon passerat. Detta kan naturligtvis kompletteras med kodlås eller GSM-öppning.