Många områden omges av staket och har in- och eller utfart via en relativt långsam slag- eller skjutgrind. Väntan på att grinden ska öppna kan kännas lång och det finns risk att föraren väljer att köra innan grinden öppnat helt, eller att flera kör ”på rulle” vilket kan leda till skador på både grind och fordon. 

En lösning kan vara att kombinera grinden med en trafikbom så att man under den mest intensiva tiden på dagen kan låta grinden stå öppen och låta bommen reglera trafiken.

Läs mer