1 st TRS370

Rotationsgrind TRS370 Tetra Pak i Fjällbacka

Tetra Pak Inventing AB i Fjällbacka hade en enkel grind som stängdes med hjälp av en vanlig dörrstängare. Under vintern uppstod problem med att stängaren inte fungerade pga att oljan blev kall. Även låset krånglade.

Företagets säkerhetscertifiering ställde krav på att finna en lösning som säkerställer att grinden alltid är låst och att endast behöriga kommer in. Det fann man med TRS370.

”En positiv funktion som är uppskattad av våra besökare är belysning och färgade lampor som visar status på låset.”

Tetra Pak använder också en timer som säkerställer att ingen obehörig kan ta sig ut efter arbetstid.