Vår leverantör Automatic Systems har publicerat en fallstudie om Chesterfield Gym som – precis som många gym i Sverige – valt att installera vändkors och glasgrindar för en tryggare miljö. Har du frågor eller funderingar kring sådana här produkter och lösningar är du alltid välkommen att kontakta oss. Under Referenser hittar du listor på kunder som redan har eller snart kommer att ha den här typen av produkter.

 Läs fallstudien här