FirstLane säkerhetsspärrar med dubbla dörrar ger dubbelriktat personflöde och hög säkerhet. Med sin moderna och smakfulla design passar FirstLane in i alla sorters arkitektoniska miljöer. Det exklusiva detekteringssystemet säkerställer perfekt spårning för maximal trygghet och säkerhet. First Lane kombinerar hög genomströmning med den bästa detekteringen.

FirstLane finns med normal passagebredd 600 mm eller anpassad för rullstol med 900 mm bredd.

FirstLane använder detekteringssystemet DIRAS (Detektering InfraRedAutomatic Systems) som via sändare respektive mottagare följer de passerande och minimerar risk för fusk och ”tailgating” (personer som går tätt efter varandra).

Broschyr Video Läs mer