Totalt 8 banor PNG + PMD

Fløjbanan i Bergen, Norge. I samband med ombyggnaden och installation av ett helt nytt biljettsystem ville man ha en bättre kontroll av de in- och utpasserande via receptionen och på de olika staionerna. För att få ett snabbt flöde med relativt hög kontroll valde man 8 st banor med helautomatiska glasgrindar PNG380 samt 1 st helautomatisk glasgrind PMD335 (med extra stor öppning för rullstolsburna och extra breda in- och uttransporter).