Logik AS1620

Styrlogik AS1620 är resultatet av nästan 50 års erfarenhet av accesskontroll. Logiken integrerar den senaste teknologin och ger en optimerad och smidig styrning av utrustning för fordonskontroll.

Läs mer

Om styrlogiken levereras direkt från fabrik kan vissa inställningar behöva ändras. Läs mer

Fundament 3D
Information om konstruktionen av bomhusets fundament. Det finns två olika anvisningar:
Fundamentritning bomstöd

Information om konstruktionen av bomstödets fundament.

Läs mer

Master slav ren

Funktionen Master/slav används normalt när man har en bred öppning men önskar snabba öppnings- och stängningstider. Alla impulser går via masterbommen som styr slavbommen. Vilken bom som är master respektive slav bestäms i logiken. Matarström måste dras till ett av fundamenten.

Läs mer

Stålsockel

Information om montering av bommar på stålsockel.

Läs mer

Magnetslingor och bom

Nedläggning av slingor är ett mycket säkert sätt att känna av fordon och ge impulser till olika utrustningar. Funktionen på slingan är dock helt beroende på dess storlek, läge och installation.

Magnetslingor kan användas för öppning, stängning eller som säkerhet vid fordonspassager som styrs av trafikbommar, grindar eller liknande. Den kan också användas till att känna av trafikriktningar, räkna fordon, styra trafikljus, etc.

Läs mer

Prefabricerade magnetslingor

När prefabricerade magnetslingor används för vägar och bjälklag med armering är placering och nedläggningsmetod det viktigaste.

Läs mer