BL 43 C50M1

Säkerhetsbom BL43 C50 har en unik design, ett högt kollisionsmotstånd samt snabb öppning och stängning. Den finns i två utföranden, M1 och N1, 

Läs mer

BL M50

Lyftbombom BL M50 är ett intrångshinder med vertikal rörelse och mycket högt kollisionsmotstånd.

Läs mer

Trafikbom BL44
Trafikbom BL44 är försedd med en centrummonterad kraftig oval bomarm på 2-4 m, med extra snabb öppnings- och stängningshastighet på bara ca 2 sek.

Läs merBroschyrBIM (.rfa)Fundament

Trafikbom BL43/44

Trafikbom BL43 är försedd med en centrummonterad kraftig oval bomarm på 2-6 m, med en standard öppnings- och stängningshastighet på 3,5 sek.

Läs merBroschyrBIM (.rfa)

BL53

Trafikbom BL53, med sin förstärkta bomarm, är speciellt framtagen för passager med hög öppningsfrekvens eller hårda påkänningar. Den är avsedd för bredder från 3 till 8 m.

Som extra tillbehör finns den även med rostfritt utförande på invändiga mekaniska delar för svåra miljöer.

Läs mer

BP56

Den sidogående bommen BP56 som är av elektromekanisk typ är framtagen speciellt för applikationer i krävande offentliga miljöer. Den kan integreras i olika system för reglering av trafik på motorvägar, i tunnlar eller på broar.

Avsedd att reglera trafik dygnet runt kan den förses med olika trafikskyltar och varningslampor av urladdningstyp. På så sätt kan den leda trafikanter även i regn och dimma.

Läs merBIM (.rfa)