Skjutgrindar för industriella applikationer där utrymme finns i sidled och där man inte kan ha svängande och svepande grindrörelser.

Skjutgrind Thor
Skjutgrind Thor
Skjutgrind Thor

Skjutgrind Thor

Grindblad
Skjutgrinden THOR är utvecklad för det nordiska klimatet. Grinden har en helsvetsad konstruktion med en undre C-profilbalk. Den svetsade grindramen består av horisontella fyrkantsprofiler eller rektangulära profiler. De vertikala ramdelarna är av fyrkantsprofiler. Grindfyllningenbestår av svetsade vertikala fyrkantsprofiler med ett maximalt avstånd på 100 mm. Förberedd för 3 rader taggtråd.

Rullset
Grindbladet styrs och hålls upp av två kullagerförsedda uppsättningar rullset som löper i underbalken. Det ena rullsettet är monterat på styr/motorstolpens basplatta. Det andra rullsettet är placerat på den bakre delen av betongfundamentet. Båda uppsättningar av rullset stöder underbalken och ger perfekt styrning av grindbladet. I sidled styrs grindbladet av en horisontell kullagerförsedd styrrulle och är placerad högst upp på styr/motorstolpen. Alla styrrullar är av högklassig polyamid. Materialet håller länge och ger tyst gång av grindbladet.

Läs mer
Fundamentsritning 4000 vänster Fundamentsritning 4000 höger Fundamentsritning 5000 vänster Fundamentsritning 5000 höger Fundamentsritning 6000 vänster Fundamentsritning 6000 höger Fundamentsritning 7000 vänster Fundamentsritning 7000 höger Fundamentsritning 8000 vänster Fundamentsritning 8000 höger Fundamentsritning 9000 vänster Fundamentsritning 9000 höger Fundamentsritning 10000 vänster Fundamentsritning 10000 höger Fundamentsritning 11000 vänster Fundamentsritning 11000 höger Fundamentsritning 12000 vänster Fundamentsritning 12000 höger

Kontakta Intergate för ytterligare information.

Magni Skjutgrind
Magni Skjutgrind
Magni Skjutgrind

Skjutgrind Magni

Grindblad
Skjutgrinden Magni med hävarmskonsol är särskilt utvecklad för det nordiska klimatet. Grinden är helsvetsad, med en undre C-profilbalk (143 x 136 x 6 mm). Grindramen består av horisontella fyrkantsprofil eller rektangulära profiler. Ramens vertikala delar är fyrkantsprofiler (30 x 30 mm). Grindfyllningen består av svetsade vertikala fyrkantsprofiler med maximalt avstånd på 100 mm. Förberedd för 3 rader taggtråd som standard.

Rullset
Grindbladet styrs och hålls upp av två kullagerförsedda uppsättningar rullset som löper i underbalken. Det ena rullsettet är monterat på styr/motorstolpens basplatta. Det andra rullsettet är placerat på den bakre delen av betongfundamentet. Båda uppsättningar av rullset stöder underbalken och ger perfekt styrning av grindbladet. I sidled styrs grindbladet av en horisontell kullagerförsedd styrrulle och är placerad högst upp på styr/motorstolpen. Alla rullset är av högklassig PA66-polyamid. Materialet håller länge och ger tyst gång av grindbladet.

Läs mer
Fundamentsritning 9000 vänster Fundamentsritning 9000 höger Fundamentsritning 10000 vänster Fundamentsritning 10000 höger Fundamentsritning 11000 vänster Fundamentsritning 11000 höger Fundamentsritning 12000 vänster Fundamentsritning 12000 höger Fundamentsritning 13000 vänster Fundamentsritning 13000 höger Fundamentsritning 14000 vänster Fundamentsritning 14000 höger Fundamentsritning 15000 vänster Fundamentsritning 15000 höger Fundamentsritning 16000 vänster Fundamentsritning 16000 höger

Kontakta Intergate för ytterligare information.