De flesta portar in till parkeringar är för långsamma för att icke behöriga personer eller fordon skall ta sig in. Dessutom får de obehöriga ofta hjälp via reverserande fotoceller som är en säkerhetsanordning under stängning på många portar.

För att hindra detta kan man komplettera in- och utfarter från garage, där hög säkerhet krävs, med snabba trafikbommar som arbetar med slussfunktion så att enbart ett fordon kan köra in och ut samtidigt. Detta tar minimal tid eftersom bommarna är mycket snabba och slussfunktionen är öppen på en sida när den inte används.

Läs om våra bomlösningar och kontakta oss för mer information.

Parkering Bomlösningar

Bomlösningar

Enklare former av parkeringslösningar utan betalsystem, klarar man alltid med trafikbommar som t ex den traditionella BL229 (till vänster) och någon typ av kontrollsystem som släpper in behörig trafik.

Det finns flera olika alternativ för att öppna och kontrollera infart-/utfart – läs mer om olika styrsystem

Ibland, till exempel i parkeringshus/-garage kan takhöjden vara begränsad. Då kan en vinklad bomarm fungera. Både BL229 och BL229 EVO går att få med vinklad bomarm. Vill man öka synligheten kan bomarmarna utrustas med LED-ljus eller en LED-remsa.

Läs mer om: Trafikbom BL229 Trafikbom BL227 EVO Trafikbom BL44

  • Referensfoto Automatic Systems
  • Referensfoto Automatic Systems
  • Referensfoto Automatic Systems
  • BL229 med vinklad bomarm