De flesta portar in till parkeringar är för långsamma för att icke behöriga personer eller fordon skall ta sig in. Dessutom får de obehöriga ofta hjälp via reverserande fotoceller som är en säkerhetsanordning under stängning på många portar.

För att hindra detta kan man komplettera in- och utfarter från garage, där hög säkerhet krävs, med snabba trafikbommar som arbetar med slussfunktion så att enbart ett fordon kan köra in och ut samtidigt. Detta tar minimal tid eftersom bommarna är mycket snabba och slussfunktionen är öppen på en sida när den inte används.

Läs om våra bomlösningar och kontakta oss för mer information.

Parkering Bomlösningar

Bomlösningar

Enklare former av parkeringslösningar utan betalsystem, klarar man alltid med trafikbommar som t ex den traditionella BL229 (till vänster) och någon typ av kontrollsystem som släpper in behörig trafik.

Det finns flera olika alternativ för kontrollsystem – några exempel är:

  • Easy Access – modernt, flexibelt, enkelt och lätt att installera.
  • Kortläsarsystem – traditionellt, men mindre flexibelt.
  • Radioläsarsystem – enkelt och praktiskt.

Läs mer om:

Trafikbom BL229Trafikbom ParkPlus100

Trafikbom ParkPlus101

Easy Access Pro Easy Access Basic

KortläsarsystemRadioläsarsystem