Demonterbara pollare

Demonterbara pollare används för att tillfälligt kunna öppna för behörig trafik där trafik normalt inte är tillåten. De finns i många olika utföranden och kan vara ett alternativ när man för det mesta vill ha en avspärning, men vid enstaka tillfällen vill öppna. Polllaren låses upp med en särskild nyckel (1), vrids (2) och tas bort (3). I fundamentsplattan monteras istället ett täcklock.

Demonterbara pollare kan också kombineras med fasta och/eller automatiska pollare, beroende på vilket behov som finns.

Läs mer

Vändkors TriLane TL2

G6 EVO förstärkt demonterbar pollare

G6 EVO ytmonterad förstärkt pollare i G6 EVO-serien monteras på en fundamentsdel som har en ingjutningsdjup på endast 220 mm, vilket gör att förarbetet blir mindre omfattande. Pollaren stoppar en 2,5 tons lastbil i 48 km/h (motsvarande IWA 14-1). Denna pollare monteras på en speciell fundamentdel. För att öppna passagen lyfts helt enkelt själva pollaren bort. På dess plats monteras istället ett täcklock och fordonen kan sedan obehindrat passera.

Läs mer

Vändkors TriLane TL2

ONE demonterbar pollare

De demonterara pollarna i ONE-serien är extra kraftiga testade varianter avsedda för t ex ambassader, kärnkraftanläggningar eller andra känsliga byggnader. De finns i tre olika säkerhetsklasser:

– K4 med kollisionsmotstånd 681,2 kJ – pollare ONE30 EVO
– K8 med kollisionsmotstånd 1 290 kJ – pollare ONE40 EVO
– K12 med kollisionsmotstånd 1 776 kJ – pollare ON350 EVO

Urbaco var den första tillverkaren i världen som testat två på varandra förjande krashtester (lastbilar typ N3C respektive N2A) på samma pollare enligt senaste internationella standarder (IWA 14-1:2013 och PAS68:2013).

Krashtesterna har visat på hållbarheten och den höga säkerhetsnivån hos säkerhetspollaren ONE50 EVO som fortfarande fungerade efter testerna.

Video ONE50 EVO crash test

Läs mer ONE30 EVO ONE40 EVO ONE50 EVO