Vändkors TriLane TL2

Styrcentraler och trafikljus

För att styra automatiska pollare behövs alltid någon form av central (i ett skåp eller i en pelare) beroende på typ av pollare.
I centralen sitter beroende på funktion någon eller flera av följande utrustningar: kompressor eller hydraulaggregat, styrelektronik, trafikljus, identifierings- eller kommandoutrustningar, kommunikationsutrustningar, m.m.

Styrcentraler i skåp sitter oftast inomhus men kan även stå ute. Läs mer

City 6 EVO är utvecklad för att kunna styra 2 automatiska pollare och utrustas med det mesta av tänkbara tillbehör. Läs mer

City 1 och Fyrkant kan styra pollare med enkla funktioner. Trafikljus används oftast tillsammans med styrcentraler i skåp.

Läs mer om: City 1 Fyrkant Trafikljus

Vändkors TriLane TL2

Engångsform pollare G6

Engångsformar för gjutning av fundament till nedsänkbara pollare typ G6.
Formarna monteras samman samt stagas ordentligt före ingjutningen.

Ritning