Här under styrsystem har vi samlat de vanligaste tillbehören för öppning, stängning eller övrigt som kan behövas för att våra produkter skall fungera på bästa möjliga sätt.

Samtliga produkter behöver någon form av impuls för att öppna eller stänga. Beroende på önskad funktion och säkerhet finns många olika valmöjligheter. I de flesta fall räcker det att ge en impuls att öppna till aktuell produkt och sedan låta produkten själv ta hand om stängningen.

Easy Access Basic

Easy Access Basic styrsystem

Easy Access är streckkodsbaserade accessystem / passersystem som inte kräver kablage eller nätverk i någon form, förutom strömmatning och en impulskabel från scannern. Easy Access Basic är det enklaste systemet, med en scanner och en skrivare, vilket räcker för de flesta normala applikationer. För avancerade applikationer finns Easy Access Pro.
Easy Access Basic är perfekt för besöksparkeringar, byggvarumarknader, hotellparkeringar, hamnanläggningar, kundtoaletter, offentliga toaletter samt kundparkeringar.

Läs mer här!

Sick Laser för accesskontroll

Lasersensorer

Lasersensorerna  kan användas i många olika sammanhang, till exempel för att förhindra att en trafikbom går ned medan en cyklist passerar, eller för att öppna en speedgate innan den som ska passera kommer in i grindens egen detekteringszon. Jämfört med fotoceller har lasersensorer en större räckvidd, högre precision och en lägre känslighet för damm och liknande.

Läs mer om MRS-lasern

Läs mer om TIM-lasern

Ultraljussensor

Ultraljussensor

En ultraljudssensor kan användas som ersättning eller komplement till magnetslingor. Till exempel passar de i passager där lastbilar ofta kör eller där fordon som inte detekteras av magnetslingor passerar. Tillsammans med exempelvis en trafikbom används ultraljudssensorn för att hantera säkerhet och stängning på samma sätt som en fotocell eller magnetslinga. Till skillnad från fotocellen fungerar ultraljudssensorn även i utomhusmiljö.

Läs mer här!

Smart Touch

Smart Touch

Smart Touch ger en enkel och elegant lösning för fjärrhantering av grindar, vändkors och speedgates via ett Ethernet-nätverk. Den består av en 10” PC panel med pekskärm som ger en tydlig överblick av utrustningen på bara några visningar.

Typer av utrustning som stöds: SmartLane, TriLane, FirstLane, SlimLane, AccessLane.

Läs mer

Service Intelligence

Service Intelligence

Intergate kan nu erbjuda Service Intelligence, ett smart system för fjärrövervakning av t.ex. bommar och grindar. Med en transceiver monterad i din bom/grind kan vi på distans snabbt se om någon av de övervakade funktionerna kräver åtgärd och se till att få med oss rätt reservdel redan vid första besöket. Systemet ger ökad kontroll genom information både vid larm och åtgärdat fel, samt driftstatistik i rapporter, vilket också gör att antalet servicetillfällen kan anpassas efter faktiskt användande. Kontakta oss för mer information!

Läs mer

Radiomanövrering

Radiomanövrering

Radiomanövrering är enkelt och praktiskt. I de enklare systemen kan man inte se vem som åkt in eller ta bort ”försvunna” sändare ur systemet. I mer avancerade system kan man få rapport på vem som passerat, eller enkelt ”ta bort” vissa användare ur systemet.

<15 användare  15-500 användare  Max. 2000 anv.

Öppna med mobiltelefon

Öppna med mobiltelefon

Använd din mobiltelefon för att öppna din trafikbom, grind eller pollare! Systemet tillåter godkända telefonnummer att ge en öppningsimpuls. 1000 olika telefonnummer kan anslutas och systemet kan administreras via web-gränssnitt.

Systemet kan även användas för tidsstyrda accessprofiler och att informera om eventuella driftstörningar.
Årsabonnemangen är relativt billiga och samtalen kostar ingenting.

Läs mer

Beröringsfria system

Beröringsfria system / passersystem

Beröringsfria system blir vanligare och vanligare. Avståndet är normalt ca 10 cm, men vissa system garanterar 50 cm. Går att erhålla rapport på vem som passerat och när. Möjlighet till Anti-Pass-Back.

Exempel Axema PR-543

Kod och kortläsare

Kod och kortläsare

Kort- och/eller kodläsare är ett säkrare alternativ. Om man enbart använder koder bör dessa bytas ibland beroende på hur hög sekretessgrad man önskar. De flesta systemen på marknaden passar till våra produkter. I vissa kan man erhålla rapport på vem som passerat och när.

Exempel Axema A04

Magnetslingor

Magnetslingor

Magnetslingor är ett säkert sätt att erhålla impulser. Går normalt ej att erhålla rapport på vem som passerat och när. Används därför oftast för automatisk stängning eller som öppning vid utpassage från bevakade områden. Ingen möjlighet till Anti-Pass-Back.

Läs mer om slingor

Öppna för utryckningsfordon

Öppna för utryckningsfordon

Utryckningsfordon som brandkår och polis måste på ett smidigt sätt kunna ta sig förbi ett hinder, t.ex. en trafikbom. Med denna låslåda och en särskild ASSA-nyckel, som kan beställas av behöriga aktörer, löser man detta på ett enkelt sätt.

Läs mer

Alkotest

Alkotest

Alla människor vet att man inte kör bil om man inte är nykter. Ändå omkommer allt för många människor varje år i olyckor orsakade av rattfylleri.

Att gå till jobbet onykter kan också föranleda svåra olyckor.

Båda dessa saker går enkelt att kontrollera med modern teknik. Både våra trafikbommar, våra entréspärrar och olika slussar kan kombineras med utrustning för alkotest.

Läs mer

Tryckknappar

Tryckknappar

Tryckknappslådor är det absolut enklaste sättet att öppna någonting med. Dessvärre är det inte det säkraste utan bör användas endast vid bemannade passager. Går endast att få manuell rapportering om vem som passerat och när. Det finns heller ingen möjlighet till Anti-Pass-Back (kontroll om fordon eller person nyligen passerat i samma riktning).

Trafikljus

Trafikljus

Trafikljus bör användas vid hög trafikintensitet, vid många främmande fordon eller när kontroller skall utföras. Ljusen kan styras direkt från aktuellt hinder samt dessutom från övervakningscentral.

Läs mer