Intergate erbjuder vägbommar med hög prestanda och stor pålitlighet.

Automatic Systems

Vägbom från en erfaren tillverkare

Automatic Systems från Belgien är en av världens största tillverkare av fordons- och personrelaterade produkter.
De har över 50 års erfarenhet av branschen. Kvalitet och tillförlitlighet är av högsta klass.

Intergate är certifierad distributör sedan 2001.
Certifierad distributör innebär att man har mycket hög kunskap om produkterna, egna utbildade installatörer samt möljigheter att erbjuda kunderna en god service.

Animering

Vägbom bostadsområde

Har du ett bostadsområde där du vill minska antalet ”obehöriga” besökare kan en trafikbom hjälpa till. Vi har flera bostadsrätts- och samfällighetsföreningar som valt en automatisk trafikbom som begränsar möjligheterna till buskörning och gör att fordon som inte har behörighet kör in på och/eller parkeras på området. Miljön blir säkrare och tryggare för de boende.

Vägbommar till infarten

Vi har gjort ett stort antal installationer på anläggningar som till exempel:

  • Campingar, där man vill ka kontroll på vem som kör in och ut.
  • Industriområden, i kombination med (oftast långsamma) grindar där grinden hålls öppen dagtid och bommen då hindrar obehörig passage. Den som ska passera slipper vänta på att grinden ska öppna och bommen öppnar på någon sekund, snabbt och smidigt. Nattetid kan grinden hållas stängd.
  • Byggvaruhandel, där kunder som kör ”drive-in” måste gå via kassan innan de kan köra ut.
  • Småbåtshamnar/båtramper, där båtägare/medlemmar som har behörighet kan öppna till rampen, men obehöriga inte kan det.
  • Bostadsrätts– och samfällighetsföreningar, där man inte vill att obehöriga ska köra in.
  • Parkeringshus

Vägbom skogsväg

Att begränsa möjligheterna för passage på en väg till ett visst område eller en fastighet görs enkelt med en automatisk trafikbom. Bommen öppnar bara för de som är behöriga. Risken för buskörning minskar och bommen förhindrar också annan oönskad trafik. Miljön i området blir säkrare och tryggare.

Elektrisk vägbom

Alla bommar vi säljer utom en, BL10, är elektriska och använder samma styrlogik, en flexibel och anpassningsbar styrning. Du kan därför styra bommens funktion på många olika sätt. Öppna med mobilen, automatiskt, med fjärrkontroll, eller vad du nu behöver.

Vad kostar en vägbom?

En trafikbom är för de allra flesta en sällanköpsprodukt och det gör att det är bra att tänka igenom behovet. Intergate säljer inte de billigaste bommarna. Vi säljer bommar från Automatic System som levererat bommar till den svenska marknaden i snart 40 år och vi vet vad som krävs.

Alla bommar är inte likadana. Man får oftast det man betalar för. Jämför gärna vikten: en lättare bom är ofta klenare, öppnar långsammare och är svårare att laga när något händer (och det gör det).  Våra bommar har oftast en MCBF-faktor på 10 miljoner cykler, de är robusta och har lång livslängd. Kolla gärna med gjorda leveranser äldre än fem år.

Logiken i bommarna är anpassningsbar och bommarna kan styras på en mängd olika sätt. Våra kunniga servicetekniker har lång erfarenhet och kan snabbt byta reservdelar om det behövs.

Vilka regler ska man tänka på?

Att sätta upp ett väghinder innebär också ett ansvar för människors säkerhet.

Maskindirektivet föreskriver att bommen måste vara tydligt märkt med symbolen som indikerar att området runt bomarmen är farligt för fotgängare. Våra trafikbommar är alltid märkta när de levereras men det är ägarens ansvar att denna märkning är fortsatt tydlig.

Det är också viktigt att tänka på att bomarmen inte får vara närmare annat föremål än 0,5 m och att bommen endast ska manövreras när användaren har den under full uppsikt.

Servicenycklarna får endast användas av instruerad/kvalificerad personal då det när bomskåpet öppnas uppkommer både mekaniska och elektriska risker.

Varför ska du köpa trafikbommen av Intergate?

Alla bommar är inte likadana. Oftast får man det man betalar för.  Jämför gärna vikten – en lättare bom är ofta klenare, öppnar långsammare och är svårare att laga när något händer (och det gör det). Vissa fabrikat har en intermittensfaktor på 30 %!

Bommarna från Automatic Systems är flexibla, går att modifiera och har många tillbehör. Om olyckan är framme så har Intergate ett stort reservdelslager för snabba utleveranser.

Intergate har levererat, installerat och gjort service sedan 1995. Vill ni ha referenser på gjorda installationer? Kontrollera gärna med gjorda leveranser som är äldre än 5 år. Ni skulle bli förvånade om ni visste hur många bommar av andra fabrikat som vi bytt ut och som varit i drift mindre än 3 år.