Vändkors TriLane TL2

Trafikbom BL46 är försedd med ett sidomonterat vikbart staket på en rund bomarm och finns i längderna 3 till 7 m. Öppnings- och stängningshastigheten är från 3,5 sekunder.

Produktblad  Broschyr BIM (.rfa)Fundament

Vändkors TriLane TL2

Trafikbom BL47 är försedd med ett sidomonterat fast aluminiumstaket på en rektangulär aluminiumbomarm och med dagöppningar 3,25 respektive 4,25 m.

Läs mer  Broschyr BIM (.rfa)Fundament

Vändkors TriLane TL2

Trafikbom BLG76 är speciellt framtagen för passager där det inte finns plats för traditionella grindar och där bredden inte överstiger 5,5 m.

Produktblad  VideoBIM (.rfa)Fundament

Vändkors TriLane TL2

Trafikbom BLG77 är en bomgrind för snabba och frekventa öppningar. Bomgrinden består av en mycket kraftig trafikbom med ett påmonterat grindblad.
Finns i tre olika bredder samt i dubbelutförande (max ca 12 m).

Produktblad Video BroschyrBIM (.rfa) Fundament