Vändkors TriLane TL2

Logiksystem AS1620

Styrlogik AS1620 är resultatet av nästan 50 års erfarenhet av accesskontroll. Logiken integrerar den senaste teknologin och ger en optimerad och smidig styrning av utrustning för fordonskontroll.

Läs mer

Läs mer i vår nya broschyr om AS 1620:

Broschyr AS1620 2011

Om styrlogiken levereras direkt från fabrik kan vissa inställningar behöva ändras.
 Läs mer

Vändkors TriLane TL2

Fundamentritning Bomhus

Information om konstruktionen av bomhusets fundament. Det finns två olika anvisningar:
Vändkors TriLane TL2

Fundamentritning Bomstöd

Information om konstruktionen av bomstödets fundament.

Läs mer

Vändkors TriLane TL2

Master-/slavfunktion

Funktionen Master/slav används normalt när man har en bred öppning men önskar snabba öppnings- och stängningstider. Alla impulser går via masterbommen som styr slavbommen. Vilken bom som är master respektive slav bestäms i logiken. Matarström måste dras till ett av fundamenten.

Läs mer

Vändkors TriLane TL2

Montage Stålsockel

Information om montering av bommar på stålsockel.

Läs mer

Vändkors TriLane TL2

Magnetslingor för detektering

Nedläggning av slingor är ett mycket säkert sätt att känna av fordon och ge impulser till olika utrustningar. Funktionen på slingan är dock helt beroende på dess storlek, läge och installation.

Magnetslingor kan användas för öppning, stängning eller som säkerhet vid fordonspassager som styrs av trafikbommar, grindar eller liknande. Den kan också användas till att känna av trafikriktningar, räkna fordon, styra trafikljus, etc.

Läs mer

Vändkors TriLane TL2

Varningsljus LED rektangulära

De flesta trafikbommar från Automatic Systems kan förses med varningsljus som extra utrustning. Bomarmarna bör förses med minst ett ljus i varje körriktning. 24 st röda LED sitter i en UV-beständig plastkapsling, storlek 139 × 39 × 18 mm.

Läs mer