Vändkors TriLane TL2
RAL-färger

BL43 C50

Säkerhetsbom BL43 C50 har en unik design, ett högt kollisionsmotstånd samt snabb öppning och stängning. Den finns i två utföranden, M1 och N1,

Produktblad

Vändkors TriLane TL2

BL M50

Lyftbom BL M50 är ett intrångshinder med vertikal rörelse och mycket högt kollisionsmotstånd.

Produktblad

Vändkors TriLane TL2
RAL-färger

BL44

Trafikbom BL44 är försedd med en centrummonterad kraftig oval bomarm på 2-4 m, med extra snabb öppnings- och stängningshastighet på bara ca 2 sek.

Produktblad BroschyrBIM (.rfa)Fundament

Vändkors TriLane TL2
RAL-färger

BL43

Trafikbom BL43 är försedd med en centrummonterad kraftig oval bomarm på 2-6 m, med en standard öppnings- och stängningshastighet på 3,5 sek.

Produktblad BroschyrBIM (.rfa) Fundament

Vändkors TriLane TL2
RAL-färger

BL53

Trafikbom BL53, med sin förstärkta bomarm, är speciellt framtagen för passager med hög öppningsfrekvens eller hårda påkänningar. Den är avsedd för bredder från 3 till 8 m.

Som extra tillbehör finns den även med rostfritt utförande på invändiga mekaniska delar för svåra miljöer.

Produktblad Fundament

Vändkors TriLane TL2
RAL-färger

BP56

Den sidogående Trafikbommen BP56 som är av elektromekanisk typ är framtagen speciellt för applikationer i krävande offentliga miljöer. Den kan integreras i olika system för reglering av trafik på motorvägar, i tunnlar eller på broar.

Avsedd att reglera trafik dygnet runt kan den förses med olika trafikskyltar och varningslampor av urladdningstyp. På så sätt kan den leda trafikanter även i regn och dimma.

Produktblad BIM (.rfa)Fundament