Vändkors TriLane TL2

Ultraljudssensor

En ultraljudssensor kan användas som ersättning för eller komplement till magnetslingor. Till exempel passar de i passager där lastbilar ofta kör eller där fordon som inte detekteras av magnetslingor passerar.

Produktblad

Vändkors TriLane TL2

Bomarmsstöd

Det finns flera olika typer av bomstöd.

Bilden visar ett elektromagnetiskt bomarmsstöd, som inte bara fungerar som ett stöd utan har konstruerats för att även förstärka den mekaniska låsningen av en bom i horisontellt läge. Den förhindrar bomarmen från att manuellt flyttas i sidled eller lyftas. All ledningsdragning sker dold, vilket ytterligare förbättrar säkerheten.

Produktblad

Vändkors TriLane TL2

Bomkjol

De vikbara bomkjolarna är tillverkade av omväxlande röda/vita målade profiler (aluminium alternativt PVC).

Produktblad

Vändkors TriLane TL2

Vikbart Staket Aluminium

Det vikbara staketet i aluminium är framtaget för att förstärka budskapet att fordons- och personaltrafik är förbjuden. Utseendet och höjden förstärker budskapet till fordonsförare samt försvårar för fotgängare att krypa under, eller kliva över, bomarmen vid stängt läge. Den vertikala öppningen gör att passager dessutom kan ske snabbare än genom traditionella skjutgrindar.

Produktblad

Vändkors TriLane TL2

Påkörningsskydd för bomarm

Normalt öppnas bomarmen uppåt och stänger igen. När bomarmen blir påkörd, i genomfartsriktningen, slås den ut från sitt normala läge och öppnar sig. Därmed skyddas hela kraftöverföringsmekanismen och bomarmen skadas minimalt. Systemet kan även kompletteras med en avkännare som ger impuls om bomarmen lämnar sin normala position.

Produktblad

Vändkors TriLane TL2

Skyddad kolfiberarm

Armen består av ett kolfiberrör. Röret är täckt av två halvcylindrar Ø100 mm av polystyren som sedan skyddas av en avtagbar transparent muff. Utanpå detta sitter ett slitstarkt rött omslag försett med 5 st vita reflexer.

Produktblad   Video

Vändkors TriLane TL2

Varningsljus LED rektangulära

De flesta trafikbommar från Automatic Systems kan förses med varningsljus som extra utrustning. Bomarmarna bör förses med minst ett ljus i varje körriktning. 24 st röda LED sitter i en UV-beständig plastkapsling, storlek 139 × 39 × 18 mm.

Produktblad

Vändkors TriLane TL2

Varningsljus LED runda

Till BL229, BL4x och BL5x går det att sätta en eller flera LED varningslampor som lyser mycket starkt. Lamporna finns i två olika storlekar, Ø70 mm respektive Ø130 mm. Lamphusen är tillverkade i ABS-plast och innehåller 30 st LED-ljus. Det är möjligt att montera ljus i båda riktningarna. Varningslamporna kan även användas i andra sammanhang och finns med rött, gult eller grönt sken.

Produktblad

Vändkors TriLane TL2

Pelare

Enkla men funktionella pelare avsedda att användas till det stora utbudet av trafikbommar och vägspärrar som Automatic Systems producerar. På dessa pelare kan sedan olika typer av kontrollutrustningar monteras.

Produktblad

Vändkors TriLane TL2

Manöverpelare

Pelare BOR235 finns i två olika basutföranden: BOR2351 i enkelutförande för enbart personbilstrafik och BOR2352 i dubbelutförande för anläggningar där fordon med olika höjder kör in och ut.

Den undre delen kan nås från personbilar och den övre från tyngre fordon utan att föraren måste lämna fordonet. På BOR235 kan olika former av kontrollutrustning, t ex kortläsare, myntöppnare, snabbtelefon eller liknande monteras eller fällas in.

Produktblad

Vändkors TriLane TL2

Trafikljus

En industridesignad trafiksignallykta, framtagen för Nordens klimat och miljökrav. Drift- och underhållspersonal har medverkat under konstruktionsstadiet för att göra lyktan installationsvänlig.

Produktblad

Vändkors TriLane TL2

Trafikljus på bomhus

I många applikationer är trafikljus monterade direkt på bomhuset att föredra framför andra placeringar. Det är billigt och enkelt eftersom strömmatning och impulser kommer direkt från bommens logik. Allt kablage är dolt och placeringen är helt riktig snett framför fordonets förare.

Produktblad