Diverse BLxx bommar

Gnistängstunneln Göteborg. Här valde man trafikbommar för styrning av trafiken eftersomr speciella behov förelåg. Totalt är det 9 st BL52 i olika längder samt 1 st BL54. Vissa av bommarna är försedda med varningsskyltar och varningsljus.
Detta är i princip likadan lösning som vid många andra tunnlar (Södra Länken, Tingstadstunneln, Götatunneln med flera.