TR490 R och AL933 med 1000 mm högt glas

Även Gottsundabadet valde vändkors TR490R och en glasgrind av typen AccessLane för ökad säkerhet. 

 

AL933 och TR490 R

Gottsundabadets entré