1 st G6 EM 

 

Hägerstensvägen är en allmän väg, men är stängd 07-09 samt 16-18 för att de boende i området ska slippa störningar från pendlartrafik.

Under stängd tid får endast behörig trafik passera, t.ex. bussar och räddningstjänst.

Pollaren är rödlackerad och intill finns ett trafikljus (rött, grönt, gult) som lyser rött så länge pollaren inte är nere.

Pollaren öppnar bl.a. på slinga, transpondrar, radio, och tidur.

Hagersten1 400

Hagersten2 400

Hagersten3 400