Speedgate SL945 Twin och AL934

Vändkors ersattes med SlimLane 945 Twin och en glasgrind av typen AL934, samt ett glasparti. Allt med 1700 mm höga glas.

holjebadet 400