2 st SL900 + 1 st SL910 +
1 st SL930 + glaspartier.

IKSU sport i Umeå är Europas största friskvårdsanläggning. Där finns ett mycket brett utbud av aktiveteter för alla på alla nivåer.

Vi levererade redan 1999 ett antal vändkors för deras passagekontrollsystem.

I samband med en större renovering under sommaren 2008 byttes vändkorsen ut mot ett antal SmartLane: två passager SL900, en passage SL910, en grind SL930 samt ett antal glaspartier.
Valet av leverantör berodde mycket på den kvalitén som de gamla vändkorsen hade.
I samband med en förebyggande service under augusti 2011 avlästes logiken och då hade över 2 miljoner motionärer passerat en av passagerna.

Före renovering
vändkors

IKSU1

Efter renovering
SmartLane

Före renovering
vändkors

IKSU2

Efter renovering
SmartLane

IKSUny2