Vi hjälper dig att ta fram upphandlingsunderlag

Produkter för passerkontroll är något som de flesta organisationer inte köper särskilt ofta. Samtidigt är det ett mycket speciellt område, med många regelverk att navigera i. När organisationen ska bedöma sitt behov, ska hänsyn tas till trafikflöden (personer/fordon) säkerhetsnivåer, tekniker för detektion, personsäkerhet, utrymning och tillgänglighet. Det ska ställas krav på olika säkerhetsklassificeringar, till exempel krocktester, inbrottsskydd, olika typer av glas, brandklassningar etc. Dessutom ska man bedöma kompatibilitet med passersystem och andra system.

Vi ser ofta att önskelistan är lång, men att begränsningar i produkters konstruktion och kapacitet gör att vissa krav är oförenliga med varandra. Ett visst estetiskt utseende kanske inte går att kombinera med en viss säkerhetsnivå. Ett önskemål om ett snabbt flöde kanske inte går att kombinera med säkerhetskraven. Ofta ser vi att man överskattar behovet av t ex personflöde eller säkerhetsnivå och därför efterfrågar en betydligt dyrare lösning än vad som egentligen krävs. Men med kunskap om de produkter och tekniker som finns på marknaden, kombinerat med många års erfarenhet av projektering och genomförande av passerkontrollprojekt, kan vi guida er rätt. Genom att låta oss hjälpa er i rätt riktning i ett tidigt skede i projektet, kommer ni att kunna komma fram till en kostnadseffektiv lösning som uppfyller era behov och ger er en smidig och fungerande vardag.

Intergate etablerades 1995 och hör till dem i Sverige som har allra mest erfarenhet av projektering och genomförande av passerkontrollprojekt. Vi har ansvarat för projektering och leverans av helhetslösningar för allt från polis, försvar, myndigheter och säkerhetsföretag till kontorskomplex, industriområden, storföretag, nöjesparker, hamnar, flygplatser, gym och butiker. Ni kan konsultera oss inför större upphandlingar och få en trygg start att arbeta vidare på. Vi gör då en analys av organisationens behov och tar sedan fram ett förslag på upphandlingsunderlag baserat på detta. 

Välkommen med din förfrågan till info@intergate.se